Events

Jake Bradley event photo

Jake Bradley

Friday May 24th

08:00 PM - 11:00 PM

2024-05-24 20:00:002024-05-24 23:00:00America/New_YorkJake BradleyZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
DJ Haile event photo

DJ Haile

Friday May 24th

11:00 PM - 02:00 AM

2024-05-24 23:00:002024-05-24 02:00:00America/New_YorkDJ HaileZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Jake Bradley event photo

Jake Bradley

Saturday May 25th

08:00 PM - 11:00 PM

2024-05-25 20:00:002024-05-25 23:00:00America/New_YorkJake BradleyZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
DJ Haile event photo

DJ Haile

Saturday May 25th

11:00 PM - 02:00 AM

2024-05-25 23:00:002024-05-25 02:00:00America/New_YorkDJ HaileZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Canasta event photo

Canasta

Monday May 27th

Every Monday

03:00 PM - 06:00 PM

2024-05-27 15:00:002024-05-27 18:00:00America/New_YorkCanastaEvery MondayZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Trivia event photo

Trivia

Tuesday May 28th

Every Tuesday

07:00 PM - 08:30 PM

2024-05-28 19:00:002024-05-28 20:30:00America/New_YorkTriviaEvery TuesdayZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Line dancing event photo

Line dancing

Wednesday May 29th

Every Wednesday

06:30 PM - 08:30 PM

2024-05-29 18:30:002024-05-29 20:30:00America/New_YorkLine dancingEvery WednesdayZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Shag Club event photo

Shag Club

Thursday May 30th

Every Thursday

07:00 PM - 09:00 PM

2024-05-30 19:00:002024-05-30 21:00:00America/New_YorkShag ClubEvery ThursdayZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
JD Music Group event photo

JD Music Group

Friday May 31st

08:00 PM - 11:00 PM

2024-05-31 20:00:002024-05-31 23:00:00America/New_YorkJD Music GroupZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Five Door Sedan event photo

Five Door Sedan

Saturday June 1st

08:00 PM - 11:00 PM

2024-06-01 20:00:002024-06-01 23:00:00America/New_YorkFive Door SedanZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Saltwater Gypseas event photo

Saltwater Gypseas

Friday June 7th

08:00 PM - 11:00 PM

2024-06-07 20:00:002024-06-07 23:00:00America/New_YorkSaltwater GypseasZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
FlashMob event photo

FlashMob

Saturday June 8th

08:00 PM - 11:00 PM

2024-06-08 20:00:002024-06-08 23:00:00America/New_YorkFlashMobZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online
Aden Webb & The Palmetto Whiskeys event photo

Aden Webb & The Palmetto Whiskeys

Saturday June 15th

08:00 PM - 11:00 PM

2024-06-15 20:00:002024-06-15 23:00:00America/New_YorkAden Webb & The Palmetto WhiskeysZiggy Mahoney'sZiggy Mahoney'ssupport@ziggys.online